Een GoLF van Muziek door de gemeente Lochem

"Het water wat er zoveel vloeit,
zo eindeloos met daverend geluid.
Geeft mooie muziektonen en noten,
met wat het leven ook ontspruit."

Gedicht @2019 Tine de Jong

De MuziekGoLF is het samenwerkingsverband van alle harmonie- en fanfareverenigingen in de gemeente Lochem. 

Het woord MuziekGoLF verwijst naar de gemeentes die bij de oprichting van de MuziekGoLF nog gescheiden waren in de gemeente Gorssel en Lochem:

Gorssel
Lochem
Federatie

Maar achter het woord “GoLF” schuilt meer dan alleen de plaatsen. Een golf is altijd in beweging en is nooit alleen. Dat is precies waar de MuziekGoLF voor staat. Door een nauwe samenwerking willen wij de verenigingen en onze muziek in beweging houden.

Dit doen wij in een adviserende rol:

  • Ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van een duurzaam jeugdbeleid
  • Samenwerking en afstemming van concerten en andere verenigingsactiviteiten
  • Als gesprekspartner van de gemeente en andere ondersteunende instanties.

Ook in de uitvoerende rol werkt de MuziekGoLF aan verschillende projecten waar de samenwerking tussen de verenigingen voorop staat.
Voorbeelden hiervan zijn: