Privacyverklaring

Persoonsgegevens
Stichting MuziekGoLF kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Stichting MuziekGoLF, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting MuziekGoLF verstrekt. Stichting MuziekGoLF kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Waarom heeft de Stichting MuziekGoLF deze gegevens nodig?
  Stichting MuziekGoLF verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
  Daarnaast kan de Stichting MuziekGoLF uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het uitvoeren van projecten en/ of muziekonderwijs.

  Hoe lang worden uw gegevens door de Stichting MuziekGoLF Lochem bewaard?
  Stichting MuziekGoLF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

  Delen met anderen?
  Stichting MuziekGoLF verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

  Website bezoek in kaart
  Op de website van de Stichting MuziekGoLF worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van
  bezoek- en klikgedrag op de website.
  Stichting MuziekGoLF gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

  Beveiliging
  Stichting MuziekGoLF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  De website van de Stichting MuziekGoLF maakt gebruik van een betrouwbaar Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Stichting MuziekGoLF verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting MuziekGoLF
  op via info@muziekgolf.nl.

  www.muziekgolf.nl is een website van de Stichting MuziekGoLF.

  Stichting MuziekGoLF is te bereiken via e-mail:
  info@muziekgolf.nl

  En via de post:
  MuziekGoLF
  T.a.v. Erwin Snellink
  Westermark 13
  7245 DA LAREN (Gld.)