Klasse(n)orkest Poolsterscholen

Met de hele klas muziek maken in een ècht orkest!

Lochem – Alle muziekverenigingen en de basisscholen van de Poolster in de Gemeente Lochem slaan de handen in één voor Méér Muziek in de Klas. Zes muziekverenigingen van de MuziekGoLF en tien basisscholen van de Poolster gaan samenwerken om met elkaar het muziekonderwijs op de scholen een nieuwe impuls te geven!

Na de ondertekening van het Muziek convenant van Méér Muziek in de Klas in het voorjaar van 2019 hebben de muziekverenigingen contact gezocht met de scholen hoe hier een goede invulling aan te geven waarbij kwalitatief muziekonderwijs en de leerling centraal staat. Het Klasse[n]orkest van TacT Muziek biedt hier de uitkomst. Hiermee worden alle doelstellingen van Méér Muziek in de Klas behaald en een duurzame samenwerking opgebouwd tussen de scholen en de plaatselijke muziekverenigingen.

In de gemeente Lochem krijgen alle groepen 6, in periodes van 8 weken, les op een instrument begeleid door een team van professionele muziekdocenten van TacT Muziek. Alle leerlingen zullen tijdens de lessen op echte instrumenten uit een orkest spelen. Naast het spelen komen alle andere domeinen van muziekonderwijs aan bod, zoals luisteren, bewegen, noteren/componeren en natuurlijk zingen. Tijdens de lesperiode wordt gewerkt naar een eindconcert samen met de plaatselijke muziekvereniging. 

Tijdens Klasse[n]orkest vormt de hele klas een ècht orkest. Samen leren in een orkest is niet alleen leuk maar ook nuttig en zinvol. Kinderen ontwikkelen tijdens Klasse[n]orkest een groot aantal competenties. De positieve effecten van muziekonderwijs op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen is een zeer actueel thema, en is de laatste tijd volop in de media aanwezig.

Het Klasse[n]orkest geeft de muziekverenigingen de mogelijkheid om muziekonderwijs binnen schooltijd te verzorgen en de scholen een mogelijkheid voor een unieke invulling van het muziekonderwijs. Het Klasse[n]orkest geeft muziekonderwijs betekenis door leerlingen samen te laten spelen om uiteindelijk een prachtig concert te geven samen met de lokale muziekvereniging.

Voor meer informatie ga naar www.klasse[n]orkest.nl