Welkom op de site van de "MuziekGoLF"...

Een samenwerkingsverband van alle Harmonie- en Fanfareverenigingen in de gemeente Lochem.

In 2005 is de gemeente Lochem in haar huidige vorm ontstaan.
De samenwerkingsverbanden in de voormalige gemeenten Gorssel en Lochem zijn toen ondergebracht in de stichting MuziekGoLF.

Het woord "GoLF" achter "muziek" staat voor Go rssel L ochem F ederatie.

Het doel van de Muziekgolf is de bevordering van de belangen van de amateurmuziek in de gemeente Lochem, voor zover die de belangen en de mogelijkheden van individuele verenigingen te boven gaan.

Dat houdt onder meer in:

  • jeugdbeleid: afstemming van werving en opleiding van leerlingen, informatie over blaasmuziek;

  • afstemming van de programmering van concerten en andere verenigingsactiviteiten;

  • gesprekspartner zijn van de gemeente en andere subsidiërende instanties.

Muziekgolf is ontstaan in 2005.
De statuten zijn op 28 januari 2012 vastgelegd.

© R. Beernink, februari 2010, versie wijziging 29 januari 2012.

(Zie aangesloten verenigingen)

Zo 28/06/2020

Door Bertus uitgevoerd:
Voorbije items uit AGENDA naar "is geweest" verplaatst.
Gewijzigde link van Barchem naar Facebook ook op deze site aangepast.

Woe 22/05/2019

Site beter "responsive" gemaakt.
Mooier op mobiele apparaten!

Zo 25/02/2018

Nu ook wat tekst bij "impressie Play-inn" gevoegd.